Lundebjerggårds Centerråd pr. 15.juni 2019 – Ansvarsområder

Formand                                                                      Helle Risgaard                                                           

Næstformand                                                            Birte Hansen                                                              

Sekretær                                                                     Jørgen Olsen                                                

Kasserer/Indkøb                                                        Inger Margrethe Stubbergaard

it-udvalg/Foto/mikrofon/infoskærm                  Bent Hansen                                        

Haveanlæg/springvand                                           Inger Margrethe Stubbergaard                           

PR-udvalg                                                                    Jørgen Olsen                                        

Vagtplaner                                                                  Stefan Valbjørn                                                        

Navneskilte + nøgler                                                Bent Hansen                                                              

Kontakt til rengøring/pedel                                    Helle Risgaard                                                           

Hus- pedel                                                               Niels Jørgen Andersen                                                

Træningssal                                                                Niels Jørgen Andersen 

Flaghejsning/hjertestarter                                     Niels Jørgen Andersen                                            

Træningskøkken                                                       Helle Jensen                                                               

Undervisningshold                                                    Aage Pedersen                                    

Fredagsklub                                          Jørgen, Carsten, Bent, Jytte, IngerMargrethe, Lis, Helle R.

Aktivitetsudvalg                                                         Aage Pedersen/Grethe/Niels Jørgen/Helle J     

Udflugt-og festudvalg                                              Birte Hansen/Helle J./Carsten/Jytte/Stefan      

Følgende ansvarsområder varetages af personer udenfor centerrådet

Køkkenudvalget                                                            Astrid Andersen                                                    

Styrketræning                                                                Allan Schmidt                                                        

Redaktionsudvalg/Lundebjerg Nyt                                                Lianne Claiere Bouet (ansv)                               

Bibliotek                                                                          Connie Hummelshøj                                             Tilforordnet budgetansvarlig over for Centerråd  Lis Bundgaard