Lundebjerggårds Centerråd pr. 15.juni 2019 – Ansvarsområder

Formand                                           Helle Risgaard                                                           

Næstformand                                                            Birte Hansen                                                              

Sekretær                                                                     Jørgen Olsen                                                

Kasserer/Indkøb                                                       Inger Margrethe Stubbergaard

it-udvalg/Foto/mikrofon/infoskærm                  Bent Hansen                                        

Haveanlæg/springvand                                          Inger Margrethe Stubbergaard                           

PR-udvalg                                                                    Jørgen Olsen                                        

Vagtplaner                                                                  Stefan Valbjørn                                                        

Navneskilte + nøgler                                                Bent Hansen                                                              

Kontakt til rengøring/pedel                                    Helle Risgaard                                                           

Hus- pedel                                                               Niels Jørgen Andersen                                               

Træningssal                                                                Niels Jørgen Andersen

Flaghejsning/hjertestarter                                     Niels Jørgen Andersen                                            

Træningskøkken                                                       Helle Jensen                                                               

Undervisningshold                                                   Aage Pedersen                                    

Fredagsklubben varetages af Lundebjerggårds Centerråd                                     

Aktivitetsudvalg                                                        Aage Pedersen/Grethe/Niels Jørgen/Helle J    

Udflugt-og festudvalg                                              Birte Hansen/Helle J./Carsten/Jytte/Stefan     

Følgende ansvarsområder varetages af personer udenfor centerrådet

Køkkenudvalget                                                            Astrid Andersen                                                   

Styrketræning                                                                Allan Schmidt                                                        

Redaktionsudvalg/Lundebjerg Nyt                                                Lianne Claiere Bouet (ansv)                               

Bibliotek                                                                          Connie Hummelshøj                                             Tilforordnet budgetansvarlig over for Centerråd  Lis Bundgaard