Lundebjerggårds Centerråd pr. 15.juni 2019 – Ansvarsområder

Formand     Helle Risgaard                                                        

Næstformand    Birte Hansen                                                              

Sekretær       Jørgen Olsen/ poul Lyngsø                                              

Kasserer/Indkøb    Inger Margrethe Stubbergaard

it-udvalg/Foto/mikrofon/infoskærm    Bent Hansen                                        

Haveanlæg/springvand   Inger Margrethe Stubbergaard                           

PR-udvalg   Jørgen Olsen                                        

Vagtplaner   Stefan Valbjørn                                                        

Navneskilte + nøgler   Bent Hansen                                                              

Kontakt til rengøring/pedel     Helle Risgaard                                                           

Hus- pedel  Niels Jørgen Andersen                                               

Træningssal   Niels Jørgen Andersen

Flaghejsning/hjertestarter   Niels Jørgen Andersen                                            

Træningskøkken   Helle Jensen                                                               

Undervisningshold   Aage Pedersen                                    

Fredagsklubben varetages af Lundebjerggårds Centerråd                                     

Aktivitetsudvalg    Aage Pedersen/Grethe/Niels Jørgen/Helle Jensen    

Udflugt-og festudvalg   Birte Hansen/Helle J./Carsten/Jytte/Stefan     

Følgende ansvarsområder varetages af personer udenfor centerrådet

Køkkenudvalget   Astrid Andersen                                                   

Styrketræning   Allan Schmidt                                                        

Redaktionsudvalg/Lundebjerg Nyt  Lianne Claiere Bouet (ansv)                               

Bibliotek    Connie Hummelshøj                                            

budgetansvarlig over for Centerråd  Lis Bundgaard