Det nye Brugerråd pr. 1. april 2018 – Ansvarsområder 

Kurt Mikkelsen fungerende Formand
Nytårskur
Forårsudstilling
Udflugt for frivillige
Sekretær: Jørgen Olsen
Kasserer/Indkøb: Inger Margrethe Stubbergaard
Tilforordnet Lis Bundgaard 

Aktivitetsudvalget: Grethe Pedersen
Banko: Helle Jensen
Tøjsalg: Kurt Mikkelsen
Luciaoptog: Niels Jørgen Andersen 

Udflugt- og festudvalg: Birte Hansen
Nytårskoncert Helle Jensen
Sommerfest Kurt Mikkelsen
Julestue Carsten Eriksen
Julefrokost: Helle Risgaard
Undervisningsudvalget: Jytte Holm-Pedersen
Middag for undervisere: Helle Risgaard
Åbent Hus
Fredagsklubben: Kurt Mikkelsen

IT-udvalg: Bent Hansen (website Bent hansen )
Haveanlæg/Springvand: Inger Margrethe Stubbergaard/Jørgen Larsen
PR-udvalg: Jørgen Olsen
Vagtplaner/Navneskilte: Helle Risgaard/Jørgen Olsen
Teknisk Service
Kontakt til rengøring og pedel: Kurt Mikkelsen
Nøgler:Bent Hansen
Træningssal: Carsten Eriksen og Niels Jørgen Andersen
Flaghejsning: Niels Jørgen Andersen
Hjertestarter: Niels Jørgen Andersen
Træningskøkken (rengøring/vedligeholdelse): Jørgen Larsen 
Følgende ansvarsområder varetages af personer uden for brugerrådet:
Køkkenudvalget: Astrid Andersen
Styrketræning (Instruktion og medlemslister)Allan Schmidt
Redaktionsudvalg/Lundebjerg Nyt: Lianne Claiere Bouét (ansv.)