Lundebjerggård


Gå til indhold

Årsmøde 2018


Årsmøde

Året i billeder (klik på teksten)Beretning 2017


Velkommen til årsmøde på Lundebjerggård. En særlig velkomst til Susanne Bettina Jørgensen, formand for Social og sundhedsudvalget og vor kontaktperson hos kommunen Pia Winther. Vi synger først en sang og går derefter over til selve årsmødet.

Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent og jeg foreslår vores tidligere formand Helge Olsen.

På Lundebjerggård har vi bestræbt os på at nedsætte relevante udvalg og uddelegere ansvarsområder til alle brugerrådsmedlemmer samt brugere, som selv ønsker at have et ansvarsområde.

Aktivitetsudvalget har Niels Jørgen som formand og desuden Helle Jensen, Kurt Mikkelsen og Grethe Pedersen. Aktivitetsudvalget er ansvarlig for gennemførelse af banko, som der har været 4 rigtig gode af i årets løb. Der har været 2 succesfulde modeopvis-ninger med Lundebjerggårds friske mannequiner. Både banko og modeopvisning kræ-ver planlægning i god tid, og det er Grethe og Helle blevet rigtig gode til. I december var der Luciaoptog,13 dejlige Luciapiger fra Frederikssund Private Realskole sang de smukkeste julesalmer og –sange for både bridgespillere og publikum i caféen. Pigerne bar kjoler, hvoraf nogle er mere end 40 år gamle.

Udflugt- og festudvalget, eller som Birte plejer at kalde det: Underholdningsudvalget! Birte Hansen er formand og har Helle Jensen, Kurt Mikkelsen, Jørgen Larsen og Carsten Eriksen til at hjælpe sig. Udvalget stod for en hyggelig og anderledes nytårskon-cert med Berit Spælling på harpe med Lisbeth Sagen på violin. De to spiller ofte på Rigshospitalet for meget syge børn, som finder trøst i de smukke toner.
Marts måneds arrangement var Lundebjerggårds fødselsdag, som Lundebjergkoret un-derholdt til med lystige viser og smukke sange. Sommerfesten fulgte traditionen og dagen begynder altid med kartoffelskrælning. Kl. 15 mødtes brugerrådsmedlemmer for at dække borde og kl. 16:30 blev dørene åbnet for et festklædt publikum. Der var lige med det samme en dejlig stemning og vore musikanter fra Orø sørgede for den musi-kalske underholdning. Maden stod Jette N, Ulla, Inger Margrethe og Jette S for og den var meget, meget lækker. Danselysten var stor lige indtil sidste dans kl. 22:30.

Tirsdag den 29.8. drog 98 brugere og brugerrådsmedlemmer på udflugt på en af som-merens allersmukkeste dage. Turen gik til Thorsvang Samlermuseum, som ligger ved Stege på Møn. Initiativtageren og projektets primus motor, Henrik Hjortkær, har samlet på gamle ting hele sit liv og øjnede for et par år siden, sammen med sin hustru Bente Bille, en mulighed for at hans store samling kunne blive udstillet. Mange frivillige er stadig involveret i den daglige drift af museet. For os, der ikke har oplevet 2. verdens-krig, var opholdet i den restaurerede bunker fra krigen en meget speciel oplevelse. Forestillingen i bunkeren varede 9 minutter og omfattede lys, lyd, sang, musik, billeder og gamle effekter med mønske episoder, der aldrig har været offentliggjort. Det gjorde stort indtryk.


Søndag den 26.november havde vi en julestue. Det blev en forrygende dag med godt salg af julegruppens smukke og fantasifulde dekorationer, Jettes adventskranse, Grethas lækre boller, Inger-Maries rødbeder, Helles leverpostejer og småkager og Jyttes marcipan. I caféen underholdt Lundebjerg musikerne med dejlig julemusik og der var travlhed bag disken med salg af gløgg og æbleskiver.

I december havde vi den traditionsrige julefrokost med smukt pyntede borde, festklædte deltagere og ”Gasser” som spillede under frokosten og til dansen bagefter. I køkkenet ledede Jette Nielsen slagets gang og serverede lækker julemenu assisteret af Ulla, Birthe og Esther.

Uddannelsesudvalget har Jytte Holm-Pedersen som formand og Arne Blond som assistent. Ud over at holde styr på alle undervisere og huske deres fødselsdage, sørge for deltagerlister, udlån af lokaler står Jytte og Arne også for afslutning for undervisere med en lækker middag og udbetaling af årets ”løn” 3 flasker rødvin. Det helt store tilløbsstykke er vort Åbent hus arrangement, som indledes med morgensang og lækker morgenkaffe til de næsten 60 frivillige undervisere. Bagefter sad alle undervisere klar i salonen til at modtage nye brugere til aktiviteterne. I alt 90 nye blev skrevet op.. Da indskrivningen var slut fik Jytte og Arne puslespillet med lokalefordeling til at gå op og nye skemaer blev sat op ved lokalerne.

Køkkendamer med Astrid Andersen som formand.
Selv om Astrid er trådt ud af Brugerrådet, fortsætter hun som formand for vore kære køkkendamer, der sørger for daglig betjening af alle brugerne. Altid med smil på læben og en frisk bemærkning. Astrid sørger for at vagterne bliver fordelt. Vi havde i 2016 stadig 4 køkkendamer, som havde været med i mere end 20 år, men i 2017 måtte vi tage afsked med Martha. Normalt må man ikke nævne en dames alder, men Martha var fyldt 90 og desværre rakte kræfterne ikke længere til jobbet i køkkenet. Med Martha forsvandt et lille stykke historie, idet Martha næsten er vokset op på den oprindelige Lundebjerggård.

Fodboldfitness med Aase Hansen som leder
I februar modtog holdet Frederikssund kommunes fritidspris. Hver torsdag året rundt spiller 30 – 40 personer 60+ fodbold på FIK’s baner. Det er videnskabeligt bevist, at motionsfodbold kan anbefales som en del af behandlingen af forhøjet blodtryk og har vist sig at være markant bedre end almindelige råd om sund og aktiv livsstil. Blot 16 ugers fodboldtræning for utrænede kvinder og mænd uden fodbolderfaring giver mar-kante forbedringer i hjertets struktur og funktion.
I forbindelse med vort Åbent Hus arrangement blev Aase Hansen hyldet af repræsentanter fra DBU for sin engagerede indsats.


Styrketræning med Allan Schmidt som leder og Bent Hansen som afløser
Selv om Allan ikke længere er medlem af Brugerrådet er han fortsat som leder af træ-ningssalen. Allan gør et kæmpe arbejde med at finde tid til de mere end 400 brugere, som hver uge benytter træningssalen, holde styr på sygeliste og ventelisten har vi af-skaffet. Desuden sørger han for instruktion for nye brugere hver måned sammen med Oleane. Niels Jørgen sørger for småreparationer af udstyret.

IT-udvalg
Arne Blond og Bent Hansen sørger for at vort IT-system altid kører og for diverse opdateringer. Arne har et stort arbejde med at holde vores hjemmeside ved lige og Bent har sin velbesøgte PC-workshop hver torsdag, hvor vore brugere kan få hjælp til næsten alt.

Haveanlæg/springvand
Inger Margrethe Stubbergaard og Jørgen Larsen har sammen med Kurt og Niels Jørgen gjort et stort arbejde for beplantningen uden for. Vi har fået smukke nye hortensia’er, nye roser i bedet ved springvandet og krukkerne er altid plantet til med årstidens blomster.

PR-udvalg
René Christiansen har haft opgaven at tage sig af annoncering, kontakten til aviserne og indtastning i Kultunaut, som er Frederikssund kommunes kulturkalender.

Vagtplaner
Alle brugerrådsmedlemmer har 2 – 3 centervagter om måneden. Birte Als, som er sekretær ved brugerrådsmøder, står for puslespillet med at få vagterne fordelt hver måned.

Redaktionsudvalg / Lundebjerg Nyt
Lianne Claire Bouét er fortsat redaktør af vort månedlige blad Lundebjerg Nyt. Lianne er utrolig inspirerende og positiv at arbejde sammen med og fremtryller hurtigt et nyt nr. af bladet.

Caféen på Lundebjerggård
Er simpelthen hjertet i centret, her mødes brugerne til en kop kaffe i pausen i undervis-ningen, medens andre brugere dagligt kommer og nyder et måltid mad. Vi er så heldige at have 2 faste køkkenassistenter, Lene Holst og Gitte Knudsen. Begge bidrager de meget positivt til den gode stemning på Lundebjerggård, de sørger for lækker mad, flotte lagkager, et godt samarbejde med køkkendamerne og har derudover et godt blik for, hvor der er behov for hjælp.

Fredagsklubben
Formand for Fredagsklubben er Kurt Mikkelsen, medhjælpere har i 2017 været: Astrid Andersen, Arne Blond, Inger-Marie Grøndahl, Jytte Holm-Pedersen, Esther Larsen, Niels Jørgen Andersen, Inger Margrethe Stubbergaard og Marianne. Fredagsklubben

på Lundebjerggård er en meget populær aktivitet, som næsten altid er udsolgt en uge i forvejen. I årets løb er der 14 arrangementer og det lykkes altid Kurt at sammensætte et alsidigt program, så der er noget for enhver smag.

Kontakt til kommunen
Kurt Mikkelsen, næstformand, står for al kontakt til Frederikssund kommune, når det drejer sig om rengøring og pedeltjeneste. Det er en tjans, som ofte kræver Kurts tilste-deværelse på Lundebjerggård, og han er altid på pletten, når der er brug for det.

Og hvad får formanden så tiden til at gå med?
Årets første opgave blev besluttet af Frederikssund kommune ved budgetforliget i 2016, nemlig at vi i 2017 administrativt blev slået sammen med Tolleruphøj. Vi har derfor efter valgene i marts måned dannet ”Det fælles Centerråd”.

Centerrådet er Frederikssund kommunens kontaktorgan og modtager kommunens ak-tivitetsmidler. I samarbejde med centrenes Brugerråd er Centerrådet ansvarlig for an-vendelsen af midlerne til arrangementer og aktiviteter, der afholdes på henholdsvis Lundebjerggård og Tolleruphøj.

Lundebjerggård og Tolleruphøj har hver udpeget 3 kandidater til Centerrådet og i fællesskab en tilforordnet med særlig indsigt i bogholderi- og regnskabsvæsen.
På konsti-tueringsmøde den 21. marts blev følgende besluttet:

Formand: Marianne Davidsen (Lundebjerggård)
Næstformand: Erik Zangenberg (Tolleruphøj)
Økonomiansvarlig: Lis Bundgaard (tilforordnet)
Sekretær: Birte Hansen (Lundebjerggård)
Medlem: Asger Vestorp (Tolleruphøj)
Medlem: Kurt Mikkelsen (Lundebjerggård)
Medlem: Ole Jørgensen (Tolleruphøj)

Årets første arrangement på Lundebjerggård var Nytårskur for frivillige med ledsager. Vi fejrede først 2x10 års jubilarer, Inger-Marie Grøndahl (som desværre var syg på dagen) og som har udfyldt mange forskellige roller på Lundebjerggård og Kurt Mik-kelsen som fortsat er næstformand og ansvarlig for Fredagsklubben. Derefter gav Niels Elberling et lille foredrag om alle udfordringerne ved at samle 2 aktivitetscentre under en fælles hat. Jeg må erkende, at det er en krævende opgave.
Vi har fået nye møbler i caféen. Det lykkedes at skaffe de økonomiske midler til det gennem flere års sparsommelighed med kommunens midler og en stor donation fra Povl og Kristine Mathiessens fond. De nye møbler er i overensstemmelse med kom-munens krav til hygiejne og meget lettere at håndtere og end de gamle. Nogle få af de gamle blev kørt til Frederikssund golfklub og resten blev kørt til Frederikssund Sejl-klub, som havde givet deres videre til spejderne – det er da genbrug!

I juni måned blev de nye møbler suppleret med nye gardiner efter at vi havde modtaget en donation fra Broderlogen til hjælp til udskiftning af de 22 år gamle gardiner i caféen.

Forårsudstilling søndag den 23. april
Om lørdagen trak Brugerrådet i arbejdstøjet. Udendørs gik vort havehold (Inger Mar-grethe og Jørgen) i gang med at lave et meget flot nyt blomsterbed med sten og smukke blomsterkrukker. Niels Jørgen og Kurt rensede springvandet.
Inden døre gik det løs i salonen, hvor alle stole skulle ud og skillevægge køres op. Derefter myldrede udstillerne ind. Malerholdene hængte deres flotte malerier og teg-ninger op. Håndarbejdsholdene præsenterer deres smukke arbejder. Decoupage hol-dene viser deres værker. Her er kreativiteten helt utrolig stor og resultaterne er meget flotte. Om søndagen fulgte knipleholdene efter med deres kreationer.
I år stod Kasper Andersen, formand for Velfærdsudvalget, for den officielle åbning. Lundebjerg musikerne sørgede for den musikalske underholdning. I alt besøgte 240 gæster udstillingen. Alle fik et glas vin og senere en kop kaffe og en kage i caféen. Så alle brugerrådsmedlemmer og Astrid havde en dejlig travl dag med at servicere gæ-sterne.

Vælgermøde på Lundebjerggård torsdag den 9. november 2017
Det summede af travlhed og forventning på Lundebjerggård i timerne op til vælgermø-det med kommunens politiske partier. Repræsentanter fra alle politiske partier mødte op.
Alle blev budt velkommen med ønsket om en fair og livlig debat i de kommende par timer. Ole Kochen varetog hvervet som ordstyrer. Hver repræsentant havde fået tildelt 3 min. og der blev trukket lod om rækkefølgen til at ytre sig. Ved den efterfølgende livlige debat drøftedes emner som stormflodssikring, kystsikring, brudte løfter om nyt klubhus til sejlere, hjemmehjælp til ældre, plejeboliger, alment nyttigt byggeri i rimelig prisklasse og sidst men ikke mindst forsikring af alle frivillige på aktivitetscentrene for seniorer. En herlig eftermiddag med mange gæster.

Vælgermøde på Lundebjerggård søndag den 12. november 2017
Søndag eftermiddag havde Lundebjerggård besøg af det nuværende ældreråd samt de nye kandidater til valget. Også til dette vælgermøde var der pæn tilslutning og stor spørgelyst. Ældrerådet var vært ved kaffe og kage, som blev serveret midtvejs i vælgermødet.

Frederikssund Kommunes Frivillighedsstrategi
Med udarbejdelsen af en frivillighedsstrategi anerkender kommunen det store arbejde, der udføres af frivillige. Det værdsætter vi her på Lundebjerggård, men undrer os meget over, at der ikke kan blive plads til forsikring af de frivillige. Her på stedet er alle frivillige 60+ og en fritids-, ulykkesforsikring kan være en kostbar affære, hvis den kan tegnes. Jeg vil fortsat opfordre kommunen til at revidere strategien på det punkt.


Valdemar Engmann
Valdemar Engmann var centerrådsmedlem i 7 år og meget afholdt her på Lundebjerg-gård. Han var en dygtig bridgespiller og meget involveret i eftermiddagsbridgen. Val-demar var altid med til banko og Fredagsklubben både til bordopstilling og oprydning. Han havde styr på, hvem der drak te til disse arrangementer. Sidst men ikke mindst var Valdemar en stor støtte for Jytte i arbejdet med alle vore undervisere. Valdemar døde den 21. august efter flere års tapper kamp mod kræft.
Valdemar var et meget ordentligt menneske. Få dage efter hans død blev jeg kontaktet af tidligere formand Helge Olsen, som fortalte, at Valdemar havde oprettet et testa-mente for 4 år siden. Valdemar var ugift og havde ingen børn, men alt hvad han efterlod sig er testamenteret til Lundebjerggård.
Vi har nu fået boet udleveret til privat skifte, blevet anerkendt som en almennyttig forening og er sammen med bobestyrer, Karen Damgaard fra Frederikssund Advoka-terne, i gang med at realisere Valdemars værdier bl.a. salg af bil, hus og indbo. Både bil og hus er nu solgt og når alt er på plads er der fastsat et årligt beløb til Lundebjerg-gård. Beløbet skal anvendes til undervisning og inventar.
Jeg er meget glad for, at Valdemar valgte Helge som sin fortrolige i hele sagen og jeg er sikker på at Helge har udtrykt stor tak på Lundebjerggårds vegne. Det har vi des-værre ikke mulighed for, men på denne måde vil vi i mange år mindes Valdemar for det dejlige menneske han var og glæde os over, at han har betænkt Lundebjerggård.
Men arv forpligter og det har uden tvivl været Valdemars hensigt, at Lundebjerggård skal vedblive at være et godt og tidssvarende sted at opholde sig. Derfor skal vi lægge en plan for fremtidig udskiftning af inventar og undervisningsmateriale. I 2018 er det målet at opsætte en infotavle hvor vi bl.a. vil vise aktuelle begivenheder og foto fra de seneste arrangementer. Desuden vil vi udskifte møblerne på kontoret og i receptionen til glæde for brugerrådsmedlemmer.

Social og sundhedsudvalget
Efter kommunalvalget i 2017 blev vi organisatorisk flyttet til Social- og Sundhedsud-valget med Susanne Bettina Jørgensen som formand. Det værdsætter vi meget, fordi det viser, kommunen for alvor betragter vort arbejde som forebyggende for seniorer. Og dem bliver der fortsat flere af, Frederikssunds prognose viser den største stigning for personer over 75 år.
Rent administrativt hører vi fortsat under Sundhed med Malene Størup som sundheds-chef og daglig kontaktperson er fortsat Pia Winther. Vi sætter stor pris på det gode samarbejde med kommunen og i særdeleshed med Pia. Tusind tak for et godt samarbejde.


Hvilke mål har vi for Lundebjerggård 2018? Vi vil gerne fastholde det nuværende høje aktivitetsniveau til gavn for Frederikssund Kommunes seniorer og ihærdigt arbejde på at opnå et godt og konstruktivt samarbejde i det fælles Centerråd.

Til slut vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke brugerrådsmedlemmerne for godt og konstruktivt samarbejde, alle øvrige frivillige og det kostfaglige personale for stort engagement og indsats.
Det er en unikt frivillig indsats, der ydes på Lundebjerggård.
Kæmpe tak til alle.
Retur til indhold | Retur til hovedmenu