Lundebjerggård


Gå til indhold

Årsmøde 2016
Årsmøde 2016

Formandens beretning:

Velkommen til årsmøde på Lundebjerggård, en særlig velkommen til Kasper Andersen, Formand for Velfærdsudvalget i Frederikssund Kommune og til Erik Zangenberg, formand for Centerrådet for Tolleruphøj.

2016 har på mange måder været et udfordrende år. Antallet af brugere har været stødt stigende og det gav anledning til, at vi ved konstitueringen delte det oprindelige aktivitetsudvalg i 2, således at vi nu har et Aktivitetsudvalg, der står for banko, modeopvisning og Luciaoptog. Desuden et Udflugt- og festudvalg, som står for de øvrige arrangementer.

Aktivitetsudvalget
Inger-Marie Grøndahl er formand for udvalget og har Birthe Henriksen, Niels Jørgen Andersen og Valdemar Engmann til at hjælpe med banko, modeopvisning og luciaoptog. Der har været afholdt 3xbanko (der er også banko i november) og 2xtøjsalg og der har været meget fin tilslutning til alle arrangementerne. Mange tak til Inger-Marie og holdet bag hende for fint arbejde.

Udflugt- og festudvalg
Birte Hansen er formand for udvalget og har Helle Jensen, Kurt Mikkelsen og Astrid Andersen til at hjælpe. Året blev indledt med den traditionelle nytårskoncert, hvor der serveres hjemmebagt kransekage og champagne. Lundebjerggårds 21 års fødselsdag blev fejret den 3. marts og vi benyttede lejligheden til at hylde Lene i køkkenet i anledning af hendes 20 års jubilæum og til at lytte til Lundebjerg Korets og Lundebjerg musikernes dejlige underholdning. Sommerfesten blev afviklet i smukt sommervejr med den traditionelle menu og dejlig musik til dansen.

Årets tilløbsstykke var afgjort udflugten til Zen-Garden i Vedde. 143 deltagere steg på busserne for at bese brolægger Jørgen Nielsens utrolig smukke haveanlæg med vandfald, et af Europas største koi-karpe anlæg bestående af 4 damme og sidst men ikke mindst de mere end 2000 georginer i en mangfoldighed af farver og størrelser, som var årstidens blomster da vi besøgte haven. Et imponerende skue især i det smukke sensommervejr, som vi oplevede på dagen. Frokosten blev indtaget på den idyllisk beliggende Bromølle Kro med lækre anretninger og en meget fin betjening. Tusind tak til Birte, Astrid, Helle og Kurt for vellykkede arrangementer.

Søndag den 20. november har vi julestue, med salg af juleting og adventskranse i salonen og glögg og æbleskiver i caféen. Den 7. december er der Luciaoptog og den 8. december er der julefrokost.


Uddannelsesudvalget
Jytte Holm-Pedersen er formand for uddannelsesudvalget og har Valdemar Engmann som hjælper. De har begge en stor andel i at undervisningen på Lundebjerggård afvikles tilfredsstillende. Der er mere end 40 forskellige aktiviteter for delt på mere end 60 forskellige hold. Fodboldfitness, som dyrkes på FIK’s kunststofbane hele året bliver mere og mere populært blandt både kvinder og mænd. Til den årlige middag for undervisere var der 61 og som noget nyt havde vi Lundebjerg koret til at underholde efter middagen. Det var meget værdsat af deltagerne.

Vi er også så heldige, at have en bibliotekar, Inger, som sørger for at holde orden i vort lille bibliotek.

Til Åbent hus i august måned fik vi 106 nye ”elever”. Det kræver klar besked og omhu at få alt på plads og fordelt lokaler og tider. Heldigvis supplerer Jytte og Valdemar hinanden rigtig godt. Tusind tak for jeres store arbejde.

Køkkenudvalget
Formand for køkkenudvalget er Astrid Andersen, som er en særdeles kompetent leder af køkkendamerne. Blandt dem er der vores ”blomsterdame” Nancy som plejer vor flotte planter inden døre. Der holdes hvert år en middag for køkkendamerne og i år benyttede vi lejligheden til at fejre Trine, som har været frivillige køkkendame i 20 år på Lundebjerggård og det går absolut ikke stille af, når Lundebjerggårds herlige køkkendamer samles til hygge og god mad.

Ernæringsassistenterne og køkkendamerne er meget opmærksomme på vore brugere i caféen. Caféen er hjertet i Lundebjerggård og omdrejningspunktet for alle vore arrangementer. Tak for jeres altid gode humør, store indsats og engagement.

PR-udvalget
Arne Blond er primus motor i vort PR-udvalg, som sørger for information om Lundebjerggårds aktiviteter og arrangementer i Kultunaut og medierne i det hele taget.

Lundebjerg Nyt
Vi er så heldige at have en yderst kreativ redaktør i Lianne Bouet, som måned efter måned fremtryller vort herlige blad. Vi har i år også med stor tak modtaget indlæg fra brugere af Lundebjerggård og håber andre har lyst at gøre det samme. Stor tak til Lianne for hendes ihærdige arbejde.

IT-udvalg
Arne Blond er også formand for vort IT-udvalg sammen med Bent Hansen. De 2 supplerer hinanden rigtig godt. De sørger i fællesskab for at holde vort system opdateret og kørende. Arne skal have stor ros for en altid opdateret hjemmeside og Bent for sit store arbejde som problemløser for brugere i PC-workshoppen. Uden et velfungerende it-system var vi ilde stedt på Lundebjerggård. Og vi sparer mange penge ved selv at står for det.

Træningssalen
Allan Schmidt sørger stadig for fordeling af tider og instruktionsdage til trods for at Allan er trådt ud af centerrådet. Vores kapacitet er ca. 400 brugere om ugen og tallet har været konstant hele året. Allan og Bent gør et stort arbejde for at få plads til alle. Niels Jørgen sparer os for mange penge ved at reparere udstyret. En stor tak til jer alle.

Fredagsklubben
Formand for Fredagsklubben er Kurt Mikkelsen. Fredagsklubben på Lundebjerggård er en meget populær aktivitet, som næsten altid er udsolgt en uge i forvejen. I sæsonen september til maj måned er der arrangement hver 14. dag og det lykkes altid Kurt at sammensætte et alsidigt program, så der er noget for enhver smag.

Stort tak til Kurt for et spændende program for Fredagsklubben og til udvalgsmedlemmerne med bordopstilling, billetsalg, kaffebrygning, køkkenarbejde og fotografering.

Kontakt til kommunen
Kurt Mikkelsen står for al kontakt til Frederikssund kommune, når det drejer sig om rengøring og pedeltjeneste. Det er en tjans, som ofte kræver din tilstedeværelse på Lundebjerggård, Kurt, og du er altid på pletten, når der er brug for det. Tusind tak for din store indsats.

Haveanlæg og springvand
Inger Margrethe Stubbergaard står for de udendørs arealer og det fine springvand med assistance af Kurt og Niels Jørgen. Tak for det.

Formanden
Sammen med aktivitetsudvalget afholdt vi igen i år en nytårskur for frivillige med ægtefæller, hvor vi ønskede hinanden godt nytår og fejrede Astrid Andersens 10 års jubilæum. Ved samme lejlighed tog vi afsked med Allan Schmidt, Jytte Breum og Jørgen Larsen, som alle trådte ud af centerrådet. De nye medlemmer blev præsenteret, Birte Hansen, Birthe Henriksen, og Birte Als, som nu er centerrådets sekretær og korrekturlæser på Lundebjerg Nyt.

Vores forårsudstilling blev i år åbnet af Tina Tving Stauning, som er næstformand for Velfærdsudvalget i Frederikssund kommune. Tinas hjerte har altid banket for Lundebjerggård og hun brugte lang tid i udstillingslokalet med at beundre de mange smukke håndarbejder.

Udflugt for frivillige
Hvert andet år arrangeres en udflugt for alle frivillige på Lundebjerggård. I år gik turen til Carlsberg bryggerierne med guidet rundvisning og smagsprøver. Middagen blev indtaget på Lundebjerggård, hvor tidligere centerrådsmedlemmer Jytte Breum og Jørgen Larsen samt køkkendame Martha Sommerfeldt havde dækket bord til os. Det blev en spændende dag og en herlig aften, hvor snakken gik lystigt rundt om bordene.

De nye seniorer – de kan, de vil, men hvem er de?
I juni måned deltog Aase Hansen, Kurt Mikkelsen og jeg i en konference, som DGI Nordsjælland havde taget initiativet til og tilrettelagt. Her er nogle facts fra konferencen:
Seniorer er en befolkningsgruppe i vækst, i år 2016 udgør aldersgruppen 60+ 25% af Danmarks samlede befolkning, i 2026 stiger andelen til 28% og i 2041 til 30%. Den aktive del af gruppen stiger også og det er tydeligt at motionsidræt er et hit. Motiver til idrætsdeltagelse er bl.a. fællesskab og socialt samvær.år er man gammel? Nutidens seniorer mener når man er fyldt 80 år!og træning til forebyggelse og behandling af kroniske sygdomme er meget vigtigt.

Og hvordan knytter vi forbindelse til Lundebjerggård med ovenstående? Den fysiske del opnår vi med udnyttelsen af vort træningslokale og vores fodboldfitness. Den mentale træning tilbyder vi i form af bl.a. bridge, sprog-, sang- og musikundervisning og det sociale samvær først og fremmest ved besøg i caféen. Lundebjerggård er godt klædt på til at fungere som et aktivitetscenter for seniorer.

Jeg kunne dog godt tænke mig at udvide overskriften til De nye seniorer – de kan, de vil, men hvem er de?
men hvor er de? Kære brugere af Lundebjerggård være opmærksom på seniorer, som har brug for en hånd til at komme på Lundebjerggård første gang. Når de først er kommet inden for døren, skal vi nok tage os godt af dem.


Indsamling af data til analyse af de brugerstyrede centre i Frederikssund kommune
Vi indledte også året med i de første 3 måneder at indsamle data til en analyse, som kommunen skulle bruge for at sammenligne de 5 brugerstyrede centre. Vi brugte både fingre og tæer for at holde styr på det hele og nogle af de mest markante resultater var:

Totalt antal brugere i dagtimerne på Lundebjerggårds egne hold 1/1 – 31/3: 21.056
Brugere i caféen ud over undervisningshold 2633
Totalt antal frivillige timer 1/1 – 31/3 2.632,5

Det var en krævende men også spændende opgave at løse. Og den viste også til slut, at Lundebjerggård er kommunens største brugerstyrede center.

Der blev i juni måned holdt et møde hvor den samlede analyse blev gennemgået og med afsæt i den blev 4 perspektiver for det fremadrettede arbejde med området præsenteret og drøftet, herunder:

Principper for intern ressourcefordeling mellem centrenefor brugerbetaling på centreneforskellige konstruktioner og forudsætningeraf lokaleanvendelse

Vi fik mulighed for at kommenterer på de 4 perspektiver og kunne i forbindelse med kommunens budgetvedtagelse glæde os over, at den planlagte besparelse for de brugerstyrede centre i 2017 er trukket tilbage, og de brugerstyrede centre skal styrkes gennem en tilpasning af centrenes samlede ressourcer og vilkår.

Tolleruphøj og Lundebjerggård har så fået den udfordring, at vi fremover skal fungerer med kun et centerråd. Vi tager naturligvis udfordringen op, vi vil gerne se mulighederne i et sådant samarbejde, men har p.t. ikke et udkast til en samarbejdsaftale ud over, at vi holder årsmødet som det var annonceret, men venter med valget til foråret.

I det hele taget har vi et rigtig godt samarbejde med Frederikssund Kommune. Kasper Andersen, formand for Velfærdsudvalget, Birte Grothe, Ældrechef i Frederikssund kommune og Pia Winther, afdelingsleder deltog i marts i et centerrådsmøde, hvor vi udvekslede synspunkter og fik god information om de tanker, man gør sig i kommunen på ældreområdet. Pia Winther er vor kontaktperson og meget lydhør for vore problemer og hurtig til at løse dem sammen med os. Vi kunne ved samme lejlighed ønske Birte Grothe til lykke med hendes nye job for Vallensbæk kommune og ser frem til at arbejde sammen med Frederikssunds nye Sundhedschef Malene Størup og selvfølgelig fortsat Pia Winther.

Hvilke mål havde vi for Lundebjerggård 2016? Bland andet at udskifte de 21 år gamle møbler i caféen. Vi har søgt alle de fonde vi kunne komme i nærheden af og har fået lovning på kr. 50.000 fra Povl og Kristine Mathiessens fond, når vi kan fremvise finansiering af det resterende beløb. Det arbejder vi i øjeblikket ihærdigt på.

Hvilke mål har vi for Lundebjerggård 2017? Først og fremmest et godt og konstruktivt samarbejde med Tolleruphøj. Vi vil gerne fastholde det nuværende aktivitetsniveau til gavn for Frederikssund Kommunes seniorer og sidst men ikke mindst værdsætte det store frivillige arbejde, der udføres på Lundebjerggård.

Til slut vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke Centerrådsmedlemmerne for godt og konstruktivt samarbejde, alle øvrige frivillige og det kostfaglige personale for stort engagement og indsats.Årsmøde
Lundebjerggård
(Caféen)

Torsdag den 20. oktober 2016 Kl. 14.00

Dagsorden

Valg af dirigent
Beretning fra centerrådet
Fremlæggelse af regnskab
Præsentation af kandidater til Centerrådet
Indkomne forslag
Eventuelt


Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal stilles skriftligt
og være formanden i hænde senest 14 dage før årsmødet

Stemmeberettigede og valgbare til Centerrådet er alle, der er fyldt 60 år eller er pensionister og har
bopæl i Frederikssund Kommune.

Ved årsmødet er Centerrådet vært ved en kop kaffe og kage.


På Centerrådets vegne
Marianne Davidsen
formandRetur til indhold | Retur til hovedmenu