Lundebjerggård


Gå til indhold

Ansvarsområder

Det nye Brugerråd pr. 1. april 2018 - Ansvarsområder
Formand: Marianne Davidsen
Nytårskur
Forårsudstilling
Udflugt for frivillige

Næstformand
: Kurt Mikkelsen
Sekretær: Jørgen Olsen
Kasserer/Indkøb: Inger Margrethe Stubbergaard
...............................Tilforordnet Lis Bundgaard

Aktivitetsudvalget: Grethe Pedersen
Banko: Helle Jensen
Tøjsalg: Kurt Mikkelsen
Luciaoptog:
Niels Jørgen Andersen

Udflugt- og festudvalg: Birte Hansen
Nytårskoncert Helle Jensen
Sommerfest Kurt Mikkelsen
Udflugt for brugerne Jørgen Larsen
Julestue Carsten Eriksen
Julefrokost: Helle Risgaard

Undervisningsudvalget
: Jytte Holm-Pedersen
Middag for undervisere: Helle Risgaard
Åbent Hus

Fredagsklubben
: Kurt Mikkelsen

IT-udvalg: Bent Hansen (website Arne Blond )
Haveanlæg/Springvand: Inger Margrethe Stubbergaard/Jørgen Larsen
PR-udvalg: Jørgen Olsen
Vagtplaner/Navneskilte: Helle Risgaard/Jørgen Olsen

Teknisk Service
Kontakt til rengøring og pedel: Kurt Mikkelsen
Nøgler: Carsten Eriksen/Bent Hansen
Træningssal: Carsten Eriksen og Niels Jørgen Andersen
Flaghejsning: Niels Jørgen Andersen
Hjertestarter: Niels Jørgen Andersen
Træningskøkken (rengøring/vedligeholdelse): Jørgen Larsen

Følgende ansvarsområder varetages af personer uden for brugerrådet:
Køkkenudvalget
: Astrid Andersen
Styrketræning (Instruktion og medlemslister)Allan Schmidt
Redaktionsudvalg/Lundebjerg Nyt: Lianne Claiere Bouét (ansv.)

Følgende er udpeget til Centerrådet for Frederikssund bys brugerstyrede centre:
Marianne Davidsen
Kurt Mikkelsen
Birte Hansen
og som tilforordnet Lis Bundgaard

Retur til indhold | Retur til hovedmenu