Lundebjerggård


Gå til indhold

Ansvarsområder

Det nye Brugerråd pr. 1. april 2017 - Ansvarsområder
Formand: Marianne Davidsen
Nytårskur
Forårsudstilling
Udflugt for frivillige

Næstformand
: Kurt Mikkelsen
Sekretær: Birte Als
Kasserer/Indkøb: Inger Margrethe Stubbergaard

Aktivitetsudvalget: Niels Jørgen Andersen
Banko Grethe Pedersen
Tøjsalg Helle Jensen
Luciaoptog Kurt Mikkelsen

Udflugt- og festudvalg: Birte Hansen
Nytårskoncert Helle Jensen
Sommerfest Kurt Mikkelsen
Udflugt for brugerne Jørgen Larsen
Julestue Carsten Eriksen
Julefrokost

Undervisningsudvalget
: Jytte Holm-Pedersen
Middag for undervisere
Åbent Hus

Fredagsklubben
: Kurt Mikkelsen
IT-udvalg: Arne Blond og Bent Hansen
Haveanlæg/Springvand: Inger Margrethe Stubbergaard/Jørgen Larsen
PR-udvalg: René Christiansen
Redaktionsudvalg/Lundebjerg Nyt: Lianne Claiere Bouét (ansv.)
Vagtplaner/Navneskilte:Birte Als

Teknisk Service
Kontakt til rengøring og pedel: Kurt Mikkelsen
Nøgler/nøgleskab: Carsten Eriksen/Bent Hansen
Træningssal: Bent Hansen og Niels Jørgen Andersen
Flaghejsning: Niels Jørgen Andersen
Hjertestarter: Niels Jørgen Andersen

Følgende ansvarsområder varetages af personer uden for brugerrådet:
Køkkenudvalget
: Astrid Andersen
Styrketræning (Instruktion og medlemslister)Allan Schmidt

Følgende er udpeget til Centerrådet for Frederikssund bys brugerstyrede centre:
Marianne Davidsen
Kurt Mikkelsen
Birte Hansen

og som tilforordnet Lis Bundgaard

Retur til indhold | Retur til hovedmenu